CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của mình như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập và duy trì thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, thông tin thẻ tín dụng, (các) số điện thoại, địa chỉ email và dữ liệu mua / trả lại / trao đổi.

Chúng tôi sử dụng công nghệ để tự động thu thập thông tin khác về bạn khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc xem quảng cáo của chúng tôi. 

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng, xử lý thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn hỗ trợ giao dịch như hoàn thành đơn đặt hàng của bạn và đảm bảo phân phối đúng sản phẩm của bạn, cũng như quản lý khuyến mại như rút thăm trúng thưởng và cuộc thi và trả lời đánh giá, nhận xét hoặc phản hồi khác mà bạn cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện Trang web, sản phẩm và dịch vụ của Apps, bao gồm cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc về chương trình khuyến mãi hoặc phiếu mua hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin, bao gồm thông tin được thu thập trên các dịch vụ trực tuyến khác nhau và được thu thập từ các thiết bị khác nhau mà bạn có thể sử dụng để cung cấp thông tin tiếp thị dựa trên sở thích của bạn.

Can thiệp từ bên thứ ba

Để thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến một số trang web mà chúng tôi tin rằng cung cấp thông tin hữu ích. Các chính sách và thủ tục mà chúng tôi mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với các trang web đó để biết thông tin về chính sách bảo mật của họ. 

Cookies và quảng cáo

Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập thông tin về người dùng theo thời gian và trên các trang web và thiết bị khác nhau bao gồm:

  • Để xác thực tài khoản của bạn và lưu trữ mật khẩu của bạn nếu bạn là chủ tài khoản đã đăng ký;
  • Để theo dõi hiệu suất của Dịch vụ của chúng tôi;
  • Để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi;
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ truyền thông xã hội của chúng tôi;
  • Để tối ưu hóa và điều chỉnh Trang web và Ứng dụng của chúng tôi;
  • Để đưa ra các đề xuất sản phẩm và cung cấp cho bạn nội dung quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi và những nơi khác mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm;
  • Để đo lường tính hiệu quả của quảng cáo được cá nhân hóa;
  • Để theo đuổi việc phân tích và nghiên cứu để giúp chúng tôi cải tiến Dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi;
  • Để hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng của chúng tôi và sở thích tương ứng của họ, bao gồm bằng cách tìm hiểu về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các thiết bị.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, không có hệ thống thông tin nào có thể an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Luật chi phối

Bằng cách chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư hoặc các điều khoản trong Chính sách bảo mật này mà không tham chiếu đến việc lựa chọn luật hoặc xung đột các nguyên tắc của luật đó tuân theo điều khoản giải quyết tranh chấp có trong các điều khoản sử dụng áp dụng cho Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý tuân thủ mọi giới hạn về thiệt hại có trong điều khoản sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.