CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi , Vietpet.net sẽ hoàn tiền phần chênh lệch cho khách hàng). Hoặc khách trả hàng tại Vietpet.net có thể được hoàn lại tiền với mức giá bằng 80% giá trên hoá đơn.

Khách hàng mang hóa đơn và sản phẩm (bắt buộc) để được bảo hành trên toàn quốc.