ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách nhấp vào “gửi đơn đặt hàng” hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Một số sản phẩm và dịch vụ trên Trang web của chúng tôi có thể có các điều khoản bổ sung được áp dụng.

Truyền thông 

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn tới Facebook của chúng tôi từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn. Đồng nghĩa với bạn đồng ý nhận các thông báo từ chúng tôi.

Tài khoản

Để sử dụng các tính năng nhất định của Trang web (ví dụ: mua sản phẩm và dịch vụ), bạn phải cung cấp thông tin bởi biểu mẫu đăng ký. 

Đơn đặt hàng

Giá cả và tính khả dụng của sản phẩm trên Trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo. Lỗi sẽ được sửa chữa khi được phát hiện và VIETPET có quyền thu hồi bất kỳ phiếu mua hàng đã nêu nào và sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào (kể cả sau khi đơn đặt hàng đã được gửi). 

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác trên Trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Nếu một sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi không giống như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại sản phẩm.

Định giá

“Giá niêm yết” nghĩa là giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm được cung cấp bởi nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ khác. 

Chúng tôi không thể xác nhận giá của một mặt hàng cho đến khi bạn gửi đơn đặt hàng. Nếu giá chính xác của một mặt hàng cao hơn mức giá đã nêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi giao hàng hoặc hủy đơn đặt hàng của chúng tôi và thông báo cho bạn về việc hủy đó. 

Chung

Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với Trang web của chúng tôi, Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ khác, chẳng hạn như Chính sách bảo mật của chúng tôi và Điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc các điều khoản dịch vụ khác được coi là không hợp lệ, không có hiệu lực hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, bất kỳ thuật ngữ nào sẽ bị coi là nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.