Black Hawk với tất cả mọi thứ chúng tôi làm, mọi sản phẩm chúng tôi làm, đều nhằm đảm bảo thú cưng của bạn có mọi thứ chúng cần. Sản phẩm được làm từ thịt thật, rau thật. Không chất độn, không có chất béo. Không có gì ngoài những điều tốt nhất cho người bạn của chúng tôi. Công thức Black Hawk ban đầu được phát triển khi một nhànghiên cứu đam mê chỉ đơn giản áp dụng suy nghĩ này vào chế độ ăn của chó. Họ không ngừng tìm kiếm các thành phần có lợi ích dinh dưỡng và loại bỏ tất cả những thành phần không có. Các nhà nghiên cứu khác nhanh chóng nắm lấy công thức Black Hawk để thành công. Họ giúp chú chó có bộ lông bóng hơn và hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Phong trào phát triển một cách hữu cơ và chẳng mấy chốc câu chuyện Black Hawk đã được truyền từ người này sang người khác.