Triết lý của PL360 là khá đơn giản – để làm cho cuộc sống với vật nuôi đơn giản hơn cho tất cả những người yêu thích thú cưng của họ. Các sản phẩm của PL360 thực hiện chính xác những gì họ nói ý chí, đó là điều mà khách hàng có thể tin tưởng. Ý tưởng của họ đến từ chính chủ vật nuôi, trong khi dành thời gian với vật nuôi của chính họ, và từ sự giúp đỡ của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Và đó là tất cả để giữ cho vật nuôi sạch sẽ và hạnh phúc!