Simplicef đặt ra để tạo ra một cách tốt hơn để điều trị nhiễm trùng cho thú cưng của bạn. Liều lượng đơn giản, mỗi ngày một lần của họ được thiết kế để làm cho việc điều trị ít gây rối cho thú cưng của bạn. Thêm vào đó, việc chấm điểm cho phép dùng liều dễ dàng, vì vậy nó cũng ít phức tạp hơn cho bạn. Simplicef phấn đấu để giữ cho mọi thứ đơn giản, vì vậy bạn có thể dành ít thời gian đáng lo ngại và nhiều thời gian hơn chữa bệnh cho thú cưng của bạn.