Vet Basics cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thú y cho người tiêu dùng muốn chỉ là tốt nhất cho vật nuôi của họ. Dòng sản phẩm của họ bao gồm chất tẩy rửa da và tai, các lựa chọn chăm sóc răng miệng và các sản phẩm chải chuốt cho cha mẹ nuôi sành điệu. Được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của động vật đồng hành.