Bánh thưởng cho ngựa bao gồm các loại rau khỏe mạnh và trái cây.. Không có gì sai khi đối xử với con ngựa của bạn nếu nó được thực hiện ở mức vừa phải. Các món bánh thưởng cho ngựa khỏe mạnh có chứa táo, cà rốt và khối cỏ khô là một nơi tuyệt vời để bắt đầu khi bạn luyện ngựa. Hãy nhớ rằng, xử lý chỉ đặc biệt khi chúng không có sẵn mọi lúc.