Tìm thấy cát và sỏi cá tốt nhất để tạo ra bể cá hoàn hảo cho cá mới của bạn là rất quan trọng. Các chất nền bên phải, hoặc những gì thường được gọi là đá hồ cá hoặc cát mà dòng dưới cùng của xe tăng của bạn, có thể làm cho một thế giới của sự khác biệt. Sỏi sỏi hoặc cát cho bể cá của bạn sẽ tăng cường giao diện của môi trường sống biển của bạn. Nên tránh sỏi hoặc đá sỏi lớn hơn. Chọn một sỏi mịn hơn, có lẽ là đá hồ cá cỡ lớn, nếu bạn muốn bao gồm các cây nước ngọt. Sỏi mịn sẽ cung cấp cho rễ cây một môi trường ổn định hơn. Sỏi sỏi có nhiều màu sắc và kích thước hạt khác nhau, do đó có rất nhiều loại sẵn có để phù hợp với kiểu trang trí bể của bạn. Tùy thuộc vào kích thước của cá của bạn, bạn có thể quyết định những loại sỏi sẽ làm việc tốt nhất cho hồ cá của bạn. Cát chắc chắn là tốt hơn cho cá nhiệt đới và sỏi là tốt nhất cho cá nước lạnh.