Advocate ® một sản phẩm duy nhất có hiệu quả chống lại bọ chét, chấy, ve và các loại giun khác nhau. Nó được chấp thuận cho các chỉ định khác nhau ở mèo, chó và chồn. Advocate ® được áp dụng mỗi tháng một lần trên da ở mặt sau của động vật ở một hoặc một vài điểm, tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể của động vật. Các thành phần hoạt tính chống lại bọ chét và chấy, imidacloprid, sau đó phân phối trên toàn bộ da trong khi hoạt động chống lại sâu và bọ ve, moxidectin, thâm nhập vào da và đi vào dòng máu. Do đó, advocate ® cung cấp sự bảo vệ thuận tiện, liên tục và rộng rãi chống lại nhiều loại ký sinh trùng đe dọa sức khỏe, sức khỏe và, trong một số trường hợp, thậm chí cả đời sống của thú cưng.