Angry Orange là một công ty có trụ sở tại Ohio, có trụ sở tại Ohio, chuyên sản xuất các giải pháp loại bỏ mùi thương mại ban đầu để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như feedlots, ao bùn, trang trại gia cầm, nhà máy dựng hình, các công ty loại bỏ chất thải vật nuôi và cũi. Họ tự hào về việc tạo ra các giải pháp không độc hại, phân hủy sinh học và mạnh mẽ.