Animal Essentials được thúc đẩy bởi một tình yêu đích thực của động vật. Họ tôn trọng thực tế là chó, mèo và các động vật khác cần và xứng đáng có cùng chất lượng cao mà sự chăm sóc của con người tạo ra cho họ, và đó chính là điều họ đang cung cấp. Animal Essentials chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc thú cưng tự nhiên tốt nhất trên thế giới, chỉ từ những nguyên liệu tốt nhất hiện có.