Bavaro ở Đức, người ta gọi là một phần của Bavaria, nơi nhà máy của chúng tôi nằm ở “đầu đuôi sư tử”. Con sư tử là con vật trên cánh tay Bavarian. Chó giống Bavaro của chúng tôi mạnh mẽ như một con sư tử. Nó được phát triển đặc biệt cho tất cả các răng nanh làm việc: săn bắn, chăn gia súc, bảo vệ và chó dẫn đường. Những người sống và làm việc trong khu vực của chúng tôi là trái đất và đáng tin cậy. Chất lượng đáng tin cậy cũng là điều khiến cho dogfood của chúng tôi trở nên khác biệt. Kinh nghiệm của nhóm chúng tôi, tích lũy qua nhiều thập kỷ, là một lợi thế rõ ràng cho khách hàng của chúng tôi. “Sản xuất tại Bavaria, Đức”: điều này cũng có nghĩa là đối với chúng tôi rằng chúng tôi làm việc chủ yếu với các nhà cung cấp từ khu vực nhà của chúng tôi.