Bickmore ra đời năm 1882 khi ông Abiel Parker Bickmore nhận thấy rằng ngành công nghiệp khai thác gỗ Maine đang mất thời gian sản xuất có giá trị trong khi con ngựa dự thảo của họ tạm thời không thể thực hiện được vì vết loét, hoặc galls, gây ra bởi sự kích thích từ dây nịt. Abiel và vợ của ông đã pha chế một loại thuốc mỡ trong một món ăn hai lít trên bếp lò của họ ở Old Town, Maine, mà sau này được gọi là Gall Cure của Bickmore.