Scott Pet, nhà sản xuất của Big Sky Antler, đã giúp vật nuôi dẫn đầu cuộc sống chất lượng trong hơn ba thập kỷ qua. Một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp vật nuôi, họ đặt ra tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và đổi mới. Sản xuất tại Hoa Kỳ, tất cả tự nhiên Big Sky Elk Antler Nhai cung cấp hương vị tuyệt vời và lợi ích sức khỏe cho chó!