Big Sky Cats cam kết chất lượng cao và các sản phẩm tự nhiên cho mèo ở khắp nơi trên thế giới. Sản phẩm của họ được thiết kế để kích thích tâm trí, khuyến khích tập thể dục và thúc đẩy tâm hồn. Cách tiếp cận tâm trí, cơ thể và tâm hồn này dẫn đến việc sản xuất một số đồ chơi mèo chất lượng cao nhất trên thị trường hiện nay.