Hiển thị tất cả 4 kết quả

 BioBags được làm từ thực vật và dầu thực vật và có thể được tiêu thụ bởi các vi sinh vật sống trong đất của chúng ta. Bởi vì điều này, BioBags cũng có thể dễ dàng ủ phân cùng với chất thải hữu cơ trong các cơ sở ủ phân của thành phố.

-7%
130.000
-19%
130.000