Blue Ridge Koi & Goldfish là một doanh nghiệp thế hệ thứ tư trang trại Koi và Goldfish với hơn 200 ao trên 6 trang trại. Đội ngũ của họ hiện cung cấp nhiều loại thức ăn cho cá chất lượng cao, mang đến cho bạn bè những món ăn có chất dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng mà họ cần để phát triển khỏe mạnh.