Brit là một công ty gia đình tư nhân. Sản xuất, phân phối và phát triển thức ăn vật nuôi cao cấp và siêu cao cấp. Xuất khẩu sang 66 quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Thương hiệu công ty: Brit, Brit Care, Carnilove, Petit, Bite, Brit Animals, Profine, Sams Field. Hoàn thành dịch vụ trong sản xuất nhãn hiệu riêng. Chúng tôi tôn trọng sức khỏe và phúc lợi của khách hàng thú cưng của chúng tôi. Chúng tôi từ chối thử nghiệm trên động vật thí nghiệm. Chúng tôi nghiêm chỉnh chống lại bất kỳ sự tàn ác đối với động vật và chúng tôi từ chối tất cả lạm dụng động vật. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thành phần nào có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe của thú cưng.