Buddy Pets Food là một trong những công ty đi theo xu hướng nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng theo chế độ khỏe mạnh tự nhiên. Do đó, sản phẩm của Buddy cũng chính là những nguồn nguyên liệu tươi như thịt gà , xương gà và gan heo… Mục tiêu của Buddy chính là đem đến sản phẩm và các phương pháp nuôi dưỡng thú cưng để chúng đạt được sức khỏe hoàn thiện cả trong lẫn ngoài.