Bully Max là thương hiệu được đánh giá cao nhất với xếp hạng sự hài lòng của khách hàng là 96,8% dựa trên đánh giá công khai (xếp hạng cao nhất trong ngành).

Bully Max là thương hiệu được sử dụng bởi hơn 393.932 chủ sở hữu chó trên toàn thế giới bao gồm các nhà lai tạo vô địch, các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ, và các cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu.

Bully Max là thương hiệu thuốc tăng cơ bắp cho chó an toàn nhất. Trong khi các công ty khác bất cẩn sử dụng các thành phần không an toàn như creatine & steroid, chúng tôi CHỈ sử dụng các thành phần được chứng minh là an toàn. Sản phẩm của chúng tôi được xây dựng và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của FDA.