Chicken Soup for the Soul xuất bản loạt Chicken Soup nổi tiếng chia sẻ những câu chuyện cảm động nuôi dưỡng tâm hồn. Với hơn 100 triệu cuốn sách được bán cho đến nay tại Hoa Kỳ và Canada, bao gồm tuyển chọn các chức danh cho chủ sở hữu vật nuôi yêu thương, “súp gà cho tâm hồn” là một trong những cụm từ nổi tiếng nhất thế giới.