Davis Manufacturing là một công ty có trụ sở tại Atlanta được thành lập hơn 30 năm trước. Ngày nay, họ sản xuất một dòng sản phẩm chất lượng độc quyền phục vụ cho cả ngành thú y và chải chuốt.