Doggles có một nhiệm vụ đơn giản là làm cho thú cưng hài lòng với các sản phẩm lành mạnh, giúp thời gian chất lượng với chủ nuôi thú vị hơn rất nhiều. Doggles là những người đứng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồ chơi có độ bền cao, bền vững và có ý thức về môi trường cho chó và mèo. Phù hợp với mọi nhu cầu của vật nuôi, từ nhai, gặm nhấm, chơi, đuổi theo và âu yếm.