Trong vòng 35 năm, Dr. Elsey’s là một trong những chuyên gia hàng đầu về mèo. Với một mục tiêu để cung cấp một giải pháp và cứu những con mèo, họ đã tạo ra Cat Attract.