Dr. Gold’s luôn đi đầu về chất lượng, đổi mới và giá trị bằng cách cung cấp thuốc theo toa cho thú cưng khỏe mạnh hơn.