Dr. Goodpet được tiến sĩ Goodpet bắt đầu như là một phần của một công ty thuộc sở hữu của gia đình và điều hành Very Health Enterprises, Inc. Họ muốn phát triển các sản phẩm hữu cơ, tự nhiên để cải thiện sức khỏe của bạn đồng hành lông của chúng tôi. Bắt đầu với một sản phẩm duy nhất vào năm 1984, công ty đã tiếp tục phát triển ổn định và hiện cung cấp hơn 30 sản phẩm với các mặt hàng mới được thêm vào mọi lúc. 

Cơ sở khách hàng của họ đã phát triển để bao gồm các cá nhân trên toàn quốc, bác sĩ thú y, nhà lai tạo, giảng viên và thậm chí cả chuỗi thức ăn cho thú cưng và sức khỏe. Tiến sĩ Goodpet phục vụ cho những người tìm kiếm hiệu quả, các giải pháp không độc hại và tự nhiên – những người yêu cầu cùng một mức độ cao các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà họ sẽ sử dụng cho chính họ. 

Sản xuất tại Mỹ, Tiến sĩ Goodpet đã được tin tưởng trong hơn 30 năm để cung cấp chất lượng tốt nhất, sản phẩm tự nhiên cho vật nuôi trên toàn thế giới.