Dr. Tim’s Aquatics là chuyên gia được công nhận trong quá trình nitrat hóa và vi sinh vật. Được dẫn dắt bởi nhà sinh vật học trang trí, Tiến sĩ Timothy A. Hovanec, đội ngũ chuyên gia của họ được dành riêng để cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho mọi người chơi.