Drinkwell Pet Fountain’s được phát triển bởi một bác sĩ thú y để cung cấp nước sạch, được lọc cho thú cưng của bạn. Chúng được thiết kế để khuyến khích uống nước và hydrat hóa thích hợp trong vật nuôi.