Hiển thị tất cả 4 kết quả

Các sản phẩm của Duralactin chứa MicroLactin, một loại protein sữa được cấp bằng sáng chế, được cô đặc từ sữa của bò siêu mẫn để quản lý lâu dài các tình trạng viêm và ngăn ngừa tổn thương mô tiếp theo.