Đó là một câu hỏi được hỏi trong gia đình trên khắp đất nước — Bạn đã cho chó ăn? Và đó chính là lý do tại sao DYFTD được tạo ra. Cung cấp một giải pháp đơn giản đáng kinh ngạc cho câu hỏi đôi khi không đơn giản, thiết bị thiên tài này giúp theo dõi khi con chó được cho ăn bằng một hệ thống mã hóa màu đơn giản. Ý tưởng đến từ nhu cầu của người sáng lập. Là một gia đình bận rộn trong năm người, họ liên tục thấy mình hỏi nhau nếu con chó được cho ăn. Đôi khi điều này đòi hỏi phải nhắn tin cho các thành viên trong gia đình, những người không có ở nhà vào thời điểm đó và chờ đợi câu trả lời. Anh ta không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trên thị trường để giải quyết vấn đề này, vì vậy anh ta đã đưa vấn đề vào tay mình, và đưa ra câu trả lời dễ dàng. Cho phép mọi thành viên nhìn thấy tình trạng bữa ăn trong nháy mắt, không có gì lạ khi anh ta mô tả sáng chế trong ba từ đơn giản: đơn giản,