Tại Eagle Pack, họ biết bạn dựa vào thú cưng ở bên cạnh bạn thông qua tất cả các cuộc phiêu lưu của cuộc sống. Trong hơn 25 năm, họ đã tiếp thêm sinh lực cho những người bạn tốt nhất ở khắp mọi nơi bằng cách cung cấp cho họ dinh dưỡng tự nhiên chất lượng mà không cần chất độn hoặc chất bảo quản nhân tạo.