Hare of the Dog, là những người yêu chó chưa được chinh phục! Họ tin rằng không có điều trị tốt hơn cho người bạn tốt nhất của bạn so với những gì mẹ thiên nhiên dự định.

Contact Me on Zalo