Republic Mills, Incorporated là một cơ sở sản xuất do gia đình sở hữu và điều hành chuyên về các năng lực nông nghiệp và phi nông nghiệp khác nhau.

Republic Mills bắt đầu thành lập vào năm 1935, với tư cách là một nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi được sản xuất dưới tên Hudson Feeds. Nhiều năm trôi qua và ngành nông nghiệp đã thay đổi, Republic Mills cũng vậy. Trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi, chúng tôi có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.