HyLyt được tăng cường với các axit béo thiết yếu và chứa các chất làm mềm, chất giữ ẩm và các yếu tố giữ ẩm tự nhiên khác trong điều kiện và làm ẩm da.