K&H Pet Products nằm ở Colorado Springs, Colorado, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm vật nuôi trong ngành công nghiệp. Được biết đến với giường và thảm nóng, chúng cung cấp một loại sáng tạo, chất lượng cao cung cấp sự thoải mái cho vật nuôi ở khắp mọi nơi – một cái gì đó cả vật nuôi và cha mẹ vật nuôi có thể đánh giá rất cao.