Lactoquil cung cấp nguồn cung cấp men vi sinh và prebiotics hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa đang diễn ra. Những sản phẩm này chứa các vi sinh vật sống (khả thi), tự nhiên có thể giúp thú cưng của bạn đạt được tiêu hóa khỏe mạnh, bình thường.