Litter Robot làm phong phú thêm cuộc sống của vật nuôi và giải quyết vấn đề cho những người nuôi chúng. Thông qua việc phát triển các sản phẩm thú cưng có tính kết nối cao, chúng tôi hướng đến việc làm cho việc chăm sóc thú cưng trở nên thú vị hơn. Với đội ngũ hơn 65 người của chúng tôi đam mê định hình tương lai của việc chăm sóc thú cưng.

Tại trụ sở của chúng tôi ở Pontiac, Michigan, chúng tôi tập trung vào phát triển sản phẩm mới, tiếp thị và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, và tại Juneau, Wisconsin, chúng tôi tập trung vào sản xuất và vận chuyển.

Hy vọng của chúng tôi là một ngày nào đó, những người nuôi mèo ở khắp mọi nơi có thể nói lời chia tay với hộp xả rác truyền thống của họ.