Kể từ năm 1972, Living World đã cam kết làm cho cuộc sống của các loài chim thú cưng và vật nuôi nhỏ thoải mái hơn bằng cách phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng. Dòng thực phẩm phong phú, hays, treats, bổ sung, bộ đồ giường, sản phẩm rác, lồng, đồ chơi và phụ kiện được thiết kế để thu hút bản năng tự nhiên của động vật nhỏ.