Từ năm 1985 Manna Pro đã được dành riêng để chăm sóc và nuôi dưỡng động vật của các loài khác nhau với các sản phẩm sáng tạo của họ. Họ là người kế thừa của Bộ phận xay xát của Công ty Carnation, nơi sản xuất và đưa ra thị trường thức ăn chăn nuôi đa dạng trong 161 năm! Bây giờ Manna Pro là một thương hiệu đáng tin cậy trong các lĩnh vực về sức khỏe và dinh dưỡng động vật và được sử dụng trong chuồng trại ở khắp mọi nơi. Không chỉ các sản phẩm của họ được làm với các tiêu chuẩn chất lượng cao mà bao bì của họ cũng vậy. Đội ngũ tại Manna Pro cố gắng tạo ra tác động nhỏ nhất đến môi trường nhất có thể, đồng thời cung cấp cho khách hàng lời khuyên về cách tái chế bao bì sau khi sản phẩm kết thúc.