Milk-Bone đã tạo ra món bánh quy chó đầu tiên được sản xuất tại Hoa Kỳ để cung cấp cho bố mẹ nuôi một chút gì đó để cho chó thấy họ quan tâm đến bao nhiêu. Từ năm 1908, họ đã giúp mang theo chó và con người cùng với các món bánh hình tượng mang tính biểu tượng của họ. Hôm nay, bạn có thể đối xử với con chó của bạn với hơn 20 loại sữa-Bone ngon khác nhau.