Hiển thị kết quả duy nhất

Musher’s Secret là m?t lo?i sáp b?o v? chân dày ???c phát tri?n ? Canada cho chó kéo. Ngày nay, nó ???c s? d?ng nh? m?t gi?i pháp t?t c? các mùa m?nh m? cho nh?ng chú chó s?ng trong b?t k? khí h?u nào. H?n h?p sáp 100% t? nhiên này cung c?p s? b?o v? không ??c h?i t? v?a hè nóng và cát kích thích và giúp ng?n ng?a tuy?t và b?ng dính vào bàn chân chó.

Giảm giá!
Original price was: 300.000₫.Current price is: 150.000₫.