Được giới thiệu vào năm 1998, N-Bone là xương nhai ăn được và tiêu hóa lâu dài đầu tiên. Hình dạng độc đáo của N-Bone có hiệu quả làm sạch răng trên và dưới bằng cách loại bỏ mảng bám và tích tụ vôi răng.