Hóa học tự nhiên phấn đấu để cung cấp các giải pháp tự nhiên, không chứa hóa chất cho các vấn đề thú cưng thông thường. Sản phẩm của họ được sản xuất tại Mỹ với các thành phần hoàn toàn tự nhiên và các quy trình thân thiện với môi trường.