Neo-Predef mang lại những lợi ích điều trị của một loại thuốc kháng sinh tại chỗ, chống viêm và gây mê với liệu pháp 3 chiều độc đáo của họ. Họ đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ những vật nuôi cần nó – và chúng được hậu thuẫn bởi Zoetis, được hỗ trợ bởi Zoetis, một công ty toàn cầu với 60 năm kinh nghiệm hỗ trợ sức khỏe động vật.