Nutrience Pet Food không chứa ngô, không có lúa mì, không đậu nành, không có sản phẩm phụ, không có màu nhân tạo, hương vị hay chất bảo quản. Từ những nguyên liệu chất lượng của Bắc Mỹ được hỗ trợ bởi lời hứa “Không có gì xấu” của chúng tôi, sản xuất hàng loạt độc đáo của chúng tôi để kiểm soát tốt hơn, mỗi túi chúng tôi thể hiện sự chú ý vững chắc về chất lượng và cam kết liên tục về dinh dưỡng tự nhiên, lành mạnh. Mỗi lô thực hiện vượt qua các thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt nhất, đăng ký các chính sách chế biến thực phẩm nghiêm ngặt nhất và được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các bên thứ ba về an toàn.

-12%