Được thành lập vào năm 1982, Ocean Dinh dưỡng là một thương hiệu chuyên sản xuất thức ăn cho cá cao cấp cho cả những người bạn có vây biển nhiệt đới nước ngọt và nước ngọt. Với trụ sở tại Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á, họ có thể tìm nguồn nguyên liệu tươi nhất để phù hợp với chế độ ăn tự nhiên của cá nhiệt đới càng sát càng tốt. Thông qua nghiên cứu tiên tiến, chuyên môn, đổi mới và thức ăn cập nhật, Ocean Dinh dưỡng có thể theo đuổi sứ mệnh của họ, đó là bảo tồn sự sống và vẻ đẹp thông qua dinh dưỡng.