Oxbow Animal Health là một thương hiệu được quốc tế công nhận cam kết phục vụ nhu cầu của vật nuôi nhỏ. Oxbow hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ thú y, các nhà khoa học và các chuyên gia ngành công nghiệp khác để tạo ra sản phẩm của họ, được thử nghiệm, kiểm tra lại và thử nghiệm lại để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.