Perfect Pet Products, LLC đã hoạt động trong ngành chăm sóc thú cưng từ năm 1980 khi Tiến sĩ Steven Hadaway, bác sĩ thú y, thành lập doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thú cưng với chi phí thấp hơn bằng cách cung cấp phương pháp thử nghiệm AT HOME cho thú cưng và ngựa.