Pet Story là một tổ chức thành công cả trong sản xuất và tiếp thị. Với sự chân thành, trung thực và liêm chính cho khách hàng và thú cưng của mình. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dành cho chó mèo theo giá trị ngày càng tăng. Thực phẩm để làm hài lòng khách hàng và thú cưng.